Hvem er vi?

Foreningen Cancerramte Børn (FCB) er en humanitær organisation, som er godkendt efter ligningsloven og derved kan modtage donationer og arv mm uden at der skal betales skat og boafgift.

Det primære arbejde består i at støtte den kræftramte familie og afholde arrangementer og aktiviteter for kræftramte børn og deres familier.De aktive medlemmer er udelukkende forældre og pårørende, der har eller har haft et barn med kræft.


Foreningen har et nært samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Børnecancerfonden.

Lukkede arrangementer

Foreningen arrangerer så mange lukkede arrangementer som muligt, så også cancerramte børn, der er underlagt strenge isolationsregler, får mulighed for at leve og opleve en så normal tilværelse som muligt uden at lide for store afsavn.

Ud over de ”underholdende” aktiviteter står FCB også for foredrag, sorggrupper for forældre, der har mistet et barn af cancer, weekender for raske søskende, weekender for cancerramte teenagere og for forældre med henblik på at give familierne netværk og redskaber til at komme gennem sygdomsperioden.