Kræft hos børn

I Danmark får ca. 180 børn om året konstateret kræft.

Børn får andre former for kræft end voksne. Mens leukæmi, lymfekræft og hjernesvulster er hyppige hos børn forekommer lungekræft, brystkræft og tarmkræft så godt som aldrig hos børn.

Behandlingen for f.eks. leukæmi tager typisk to til tre år.

Børn reagerer bedre på behandlingen end voksne - også når det drejer sig om den samme sygdom.

Behandlingen består af operation, cellegifte eller strålebehandling. I mange tilfælde er der tale om en kombination, af en eller flere af disse behandlingsmåder. De uønskede bivirkninger og senfølger kan være generende eller alvorlige, men heldigvis kan en del af dem forebygges eller afhjælpes. Foruden den egentlige behandling mod kræftcellerne, benyttes supplerende behandling f.eks. med blodtransfusioner og antibiotika.

Børn i kemobehandling skal beskyttes mod smitsomme sygdomme og infektioner, da de ofte har lavt immunforsvar. Derfor passes de som regel i hjemmet og må ikke:

  • Gå i dagpleje eller institution - og skal derfor men passes i hjemmet
  • Komme i forretninger, biografer eller andre lokaler med mange mennesker
  • Bruge offentlige transportmidler

Isolations-perioden kan vare op til flere år og kan være ensomt for hele familien.