Persondatapolitik for Foreningen Cancerramte Børn (FCB).

FCB er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger som du ved medlemskab har opgivet og de oplysninger du opgiver ved brug af FCB og de services vi tilbyder. FCB behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.


1. Hvornår indsamler og anvender FCB dine personoplysninger

FCB indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Når du indmelder dig som medlem af FCB og når du tilmeldes medlemsaktiviteter.

Vi har registreret dit navn, adresse, mailadresse og oplysning om kontingentbetaling. Til visse arrangementer har vi også brug for fødselsdato på deltagerne.  Øvrige oplysninger der gives til os i andre forbindelser slettes efter endt brug.


2. Hvornår videregiver FCB dine personoplysninger

FCB kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der er opgivet i forbindelse med et arrangement og som er opgivet i forbindelse med en hjælp til familien. Det kan også være fødselsdato som benyttes i forbindelse med et par arrangementer. FCB sletter fødselsdatoer efter endt brug. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, hvor det er nødvendigt.​


3. Hvordan beskytter FCB dine personoplysninger

FCB har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

FCBs sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og FCB kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå FCBs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som FCB behandler om dig, kan du rette henvendelse til FCBs mailadresse: fcb@mail.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger FCB behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode FCB om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos FCB er betinget af, at du afgiver og opdaterer de nødvendige oplysninger som er navn, adresse og mailadresse. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger slettes og det er ensbetydende med udmeldelse af FCB.


5. Hvor længe opbevarer FCB dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos FCB gemmes dine personoplysninger, så længe du betaler dit medlemskontingent og i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Foreningen Cancerramte Børn
Bagsværd Hovedgade 116 A, 11. G
2880 Bagsværd
fcb(at)mail.dk
20 30 09 05 (Jan Johnsen)

 Cvr. 31 79 98 56